การรวบรวมความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวและธุรกิจ
มักจะเต็มไปด้วยความแตกต่าง
ทางอารมณ์ของแต่ละคน
จะดีแค่ไหน
หากมีสูตรสำเร็จ
หรือเคล็ดลับในการแก้ไข
ความสัมพันธ์เหล่านั้น
แต่ความจริงก็คือ
หากเราต้องการแก้ไขข้อขัดแย้ง
เราต้องเริ่มที่ตัวเราเอง
นี่คือการดำเนินการบางอย่าง
ที่เราสามารถทำได้
1.กำหนดสิ่งที่ต้องการ
อย่างชัดเจนและชัดเจน
โดยลองพิจารณาว่า
สิ่งนั้นเป็นจริงหรือยุติธรรม?
2.กำหนดชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้น
หากเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย
 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการไม่เปลี่ยนแปลงคืออะไร?
3.ระบุว่าปัญหานั้นเกี่ยวกับธุรกิจ
หรือมีองค์ประกอบ
ภายในครอบครัวหรือไม่?
ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวข้อง
กับงานของครอบครัวหรือไม่?
ทั้งสองนี้มักจะเชื่อมโยงกัน
ภายในองค์กรครอบครัว
4.จัดเวลาพูดคุยกับบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้องในสถานที่ที่ปลอดภัย
สะดวกสบาย ปราศจากการก้าวก่าย
ตกลงที่จะประชุมเพื่อทำความเข้าใจกัน
และตกลงที่จะไม่ตัดสินใจใด ๆ ในที่ประชุม
5.ฟังคนอื่นโดยไม่ขัดจังหวะ
ถามคำถามที่ชัดเจน
เพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าใจ
อย่าขัดแย้งกับคนอื่น โต้เถียง
หรือพยายามรับความคิดเห็น
ของตัวเราเอง
6.แยกความสนใจของเรา
ออกจากสิ่งที่เราต้องการ
จะเกิดอะไรขึ้นกับความสนใจ
ของเราร่วมกับบุคคลอื่น
จากนั้นขอสิ่งเดียวกันจากบุคคลอื่น
ระบุจุดยืนของเราโดยไม่กล่าวโทษ
หรือกล่าวโทษบุคคลอื่น
และชี้แจงว่า
ทำไมเราถึงคิดว่าจุดยืนของเรา
ยุติธรรมและสมเหตุสมผล
7.หาก [หรือเมื่อใด] มีเรื่องร้อนใจ
ให้หยุด หายใจเข้าลึก ๆ
และพิจารณาถึง
สิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับเรา
8.หากเราถึงจุดอับจน
ให้ชวนคนที่ไว้ใจได้
ซึ่งรู้จักเราและสมาชิกที่คับข้องใจ
เข้ามาร่วมวงสนทนาด้วย
ถามมุมมองและมุมมองของพวกเขา
9.พยายามต่อไป
การสนทนาครั้งเดียว
ไม่สามารถยกเลิก
ความแตกต่างหลายปี
และการไม่พูดถึงบางสิ่งได้
ความท้าทายอย่างหนึ่ง
สำหรับตัวเราที่เติบโตมาพร้อม
กับครอบครัวและธุรกิจ
อาจเป็นตัวตนของเรา
ภายในครอบครัว
กลายเป็นความหมายเดียว
กับธุรกิจครอบครัว
หรือบางที
ความสำเร็จของธุรกิจ
อาจสะท้อนถึงความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวก็เป็นได้
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#FamilyBusiness
#Family #Business
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#กิจการ
#สมาชิกครอบครัว
#ญาติพี่น้อง
#ความขัดแย้ง
#ข้อขัดแย้ง
#เริ่มต้นที่ตัวเราเอง
#ความสันพันธ์
#แก้ไขความสัมพันธ์
#ความสัมพันธ์ในครอบครัว
#ความสัมพันธ์ในธุรกิจ
#ความสัมพันธ์ในธุรกิจครอบครัว
: Pictures Resource :
Photo by Allen Taylor on Unsplash
1 แชร์
142 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา