15 มี.ค. 2023 เวลา 05:06 • การศึกษา

🎉🎉 สภาการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม Live ถ่ายทอดสด

การแถลงข่าวและประชุมภาคีเครือข่าย 🏆 “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม • ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทางรอดประเทศไทย”
📆 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
🕙 ตั้งแต่เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
🔴 ถ่ายทอดสดทาง Facebook และ Youtube • OEC News สภาการศึกษา •
และรับชมผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID: 921 7128 2978
🔰 Download ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
#กำหนดการสำคัญ ดังนี้
⭐️ เวลา 10.00 น.
✅ กล่าวรายงาน
โดย • นางสุภาวดี หาญเมธี #ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
✅ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
โดย • ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ #เลขาธิการสภาการศึกษา
✅ กล่าวสนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อการฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัยในวิถีชีวิตใหม่
โดย • ผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
⭐️ เวลา 10.25 น.
✅ รับชมวิดีทัศน์ “ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทางรอดประเทศไทย”
⭐️ เวลา 10.30 น.
✅ นำเสนอข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบการพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
✨ วิดีทัศน์ “ภาพรวมสถานการณ์และผลกระทบการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกมิติ”
โดย • ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวินัดดา ปิยะศิลป์
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
✨ “สื่อหน้าจอ ปัจจัยที่กระทบเด็กปฐมวัยรุนแรงที่สุด”
โดย • นายธาม เชื้อสถาปนศิริ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสาธารณะ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
✨ “Learning Loss พฤติกรรมที่มองไม่เห็น ไม่ใช่แค่เรียนไม่ทัน แต่มันรุนแรงกว่าที่คิด”
โดย • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
✨ “เด็กปฐมวัยรุ่นนี้ จะโตไปอย่างไร ในมุมมองของจิตแพทย์”
โดย • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
✨ “บทบาทใหม่ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ต่อการฟื้นฟูเด็กปฐมวัย”
โดย • นางธิดา พิทักษ์สินสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
และนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
⭐️ เวลา 11.20 น.
✅ นำเสนอ “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทางรอดประเทศไทย”
โดย • นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
⭐️ เวลา 11.35 น.
✅ มอบทุนเยาวชนนักสื่อสารรุ่นใหม่ ผลิตสื่อเพื่อการฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัยในวิถีชีวิตใหม่
โดย • นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
🙋‍♀️ มาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอในการพัฒนาเด็กปฐมวัยไปพร้อมกันนะคะ 🤝❤️
🎉สอบถามความรู้เพิ่มเติม
0 2668 7123 ต่อ สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
#OECnews #สภาการศึกษา
#ปฐมวัย #earlychildhood
📝 OEC News สภาการศึกษา
• LINE: @OECNews | http://line.me/ti/p/@OECNews
โฆษณา