วัตถุที่ผ่านกาลเวลา ล้วนมาพร้อมเรื่องเล่า และวัตถุที่อยู่ในย่าน ย่อมสะท้อนเรื่องเล่าที่ยึดโยงกับผู้คนและพื้นที่ ทั้งยังเป็นเครื่องยืนยันการมีอยู่ที่บันทึกเรื่องราวของย่านเอาไว้ เช่นเดียวกับ ‘วัตถุโบราณ’ ส่วนหนึ่งที่เราเห็นและหยิบมาเล่า เพราะวัตถุเหล่านี้บอกได้ถึงเรื่องราวในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างชัดเจน ไม่ว่าคุณจะเข้าซอยนั้นออกซอยนี้บางทีก็อาจพบวัตถุต้องสงสัยเหล่านี้แล้ว อาจเดินไปเจออดีต ตอม่อสะพาน ที่ร้านอย่างเก่าก่อน
หรือตั้งใจเดินขึ้นบันไดปลากัดไปดู แสตมป์ดวงแรกของไทย หลายสิ่งเปลี่ยนไป แต่องค์พระวิษณุ ในซอยสายลมก็ยังคงเป็นองค์เดิม เป็นต้น
มีอีกหลายวัตถุที่น่าสงสัย ชวนหาคำตอบกันได้ที่นี่ https://www.ili-co.me/ili-u-friends/iliu-okmd-soulofari-01
อีพีต่อไปจะพาไปพบ #วัตถุต้องสงสัย จุดไหนในอารีย์-ประดิพัทธ์ รอติดตาม!
#iliuandfriend #iliuxokmd #SoulofAri
#วัตถุต้องสงสัย #อารีย์ #ประดิพัทธ์
88 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา