16 มี.ค. 2023 เวลา 10:54 • ปรัชญา

ลักษณะของ Introvert อาจมีดังนี้

ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองหรือคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่สนิทกัน เช่น ครอบครัว เพื่อนสนิท
รู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับตัวเองหรืออยู่ในสถานที่ที่เงียบสงบ
รู้สึกว่าการออกไปพบเจอผู้คนคือการใช้พลัง ทำให้รู้สึกหมดแรง
บางคนอาจมีอารมณ์แปรปรวน อารมณ์รุนแรง และหงุดหงิด เมื่อถูกบังคับให้เข้าสังคม
มักจะปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้คนหมู่มาก
รู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิมากขึ้นเมื่อทำงานหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เพียงลำพัง
ชอบเขียนหรือพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่าพูด
มักใช้เวลาจัดการกับความคิดตัวเอง เพื่อวางแผน เรียงลำดับความสำคัญ ไตร่ตรองข้อมูล ก่อนตัดสินใจลงมือทำ
โฆษณา