ช่วงนี้เป็นช่วงปันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น บางบริษัทมีการจ่ายปันผลออกมาเป็นหุ้น ซึ่งการจ่ายปันผลเป็นหุ้นคือ การปันผล และพร้อมขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาพาร์ โดยบริษัทนำเงินที่จะปันผลออกมา กลับไปซื้อหุ้นเพิ่มของบริษัทในราคาพาร์ ทำไมถึงว่า แบบนั้น มาอ่านกัน
ลองดูตัวอย่าง บริษัทหนึ่ง ประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดแบบนี้...
จ่ายปันผลเป็นหุ้น โดย 10 หุ้น เดิม ได้ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) 1 บ. มูลค่าหุ้นปันผลตรงนี้ก็คือ 0.1 บ. ต่อหุ้น
เงินสดปันผล 0.2 บ. ต่อหุ้น
รวมจ่ายปันผลครั้งนี้ 0.3 บ.ต่อหุ้น
หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ก็จะถูกหักภาษี 0.03 บ. ต่อหุ้น
คงเหลือถึงผู้ถือหุ้นหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 0.27 บ. ต่อหุ้น
ถ้าเรามีหุ้นบริษัทนี้ 1,000 หุ้น และถือจนถึงวันขึ้น XD เราจะได้มูลค่าปันผลครั้งนี้ทั้งหมด 300 บ. แต่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไป 30 บ. เหลือ 270 บ. ซึ่งเราจะได้เป็นหุ้นมา 100 หุ้น และได้เงินอีก 170 บ. แบบนี้นะ
จะเห็นว่า แทนที่บริษัทต้องจ่ายเงินสดออกมา 300 บ. ให้เราในครั้งนี้ บริษัท นำเงิน 100 บ. ไปซื้อหุ้นเพิ่มทุน (ดึงเงินสดกลับเข้าบริษัท) จ่ายเงินออกมาให้เรา 170 บ. และจ่ายเงินสดเพื่อจ่ายภาษีอีก 30 บาท
เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดออกมาด้วย เพื่อไว้จ่ายภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ส่วนผู้ถือหุ้นจะได้เงินสดที่จ่ายออกมาด้วยหรือไม่ ขึ้นกับว่า บริษัทจ่ายออกมามากกว่าเงินภาษีที่ต้องถูกหักไว้หรือเปล่า แบบตัวอย่างข้างบนที่ยกให้ดูนะ
ดังนั้น การได้ปันผลออกมาเป็นหุ้น ก็ต้องเสียภาษี โดยมูลค่าของหุ้นที่ได้มาเท่ากับราคาพาร์ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และสามารถนำมาคิดเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เหมือนได้ปันผลเป็นเงินสด
การปันผลเป็นหุ้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการออกหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งมี dilution ซึ่งเราจะได้ชดเชยจากการมีหุ้นมาเพิ่ม ทำให้มูลค่าหุ้นนั้นในพอร์ตเราไม่เปลี่ยนจากเดิม
จากตัวอย่างข้างบน ถ้าเรามีหุ้นนี้อยู่ 1,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 31 บ. มูลค่าหุ้นนี้ในพอร์ตเราเท่ากับ 31,000 บ. เมื่อเราได้หุ้นมาเพิ่ม อีก 100 หุ้น รวมเป็น 1,100 หุ้น มูลค่าหุ้นในพอร์ตเราเท่าเดิมไม่เปลี่ยน เพราะมันมี dilution เกิดขึ้น (ราคาจะถูก dilute ลงไปอยู่ที่ประมาณ 28.18 บ.) เพราะมูลค่าไม่ได้เปลี่ยนแต่จำนวนหุ้นเพิ่ม
โดยการขึ้น XD ของการจ่ายเป็นหุ้น จะเป็นเครื่องหมาย XD(ST) = Excluded Dividend (Stock) เราจะซื้อและถือมากี่วันก็ได้ ขอแค่ถือจนถึงวันขึ้น XD(ST) เราก็จะได้หุ้นปันผลในงวดนั้น เหมือนการจ่ายปันผลเป็นเงินสด และการเกิด dilution ก็จะเกิดในวัน XD(ST) ส่วนเราจะได้หุ้นปันผลเข้ามาพอร์ตอัตโนมัติในวันที่ประกาศว่า เป็น “วันจ่ายปันผล” วันที่หุ้นปันผลเข้าพอร์ตอาจช้าไป 2-3 วันจากวันจ่ายปันผลบ้าง เนื่องจากมีขั้นตอนมากกว่าปันผลเป้นเงินสด
ถ้ามาดูในส่วนของบริษัท เป็นการดึงเงินสดที่ต้องจ่ายปันผลออกมา กลับไปซื้อหุ้นเพิ่มทุน ทำให้บริษัทเก็บเงินสด ไว้เพิ่มสภาพคล่องของกิจการได้ ไม่ต้องเสียเงินสดออกมาเหมือนการจ่ายปันผลเป็นเงินสด เมื่อนำเงินไปซื้อหุ้นเพิ่มทุน ก็จะทำให้ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้น ทำให้ส่วนของผุ้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
บางคนก็อาจรู้สึกว่า ยังได้ปันผลออกมาก็ยังดีถึงแม้จะได้ออกมาเป็นหุ้นก็ตาม แต่บางคนก็รู้สึกว่า ถ้าบริษัทต้องการเก็บเงินสดไว้ เพื่อใช้ในกิจการ ก็งดจ่ายเงินปันผลในงวดนั้นไปก่อนก็ได้ ไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยาก และยังเสียเงินสดบางส่วนไปเพื่อจ่ายภาษีด้วย
------------------------------
หมอยุ่งอยากมีเวลา พูดคุยเรื่องหุ้นและกองทุน เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง
ติดตามความรู้ทางการเงินแบบเข้าใจง่าย
ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
#หมอยุ่งอยากมีเวลา #หุ้น #เงินปันผล #หุ้นปันผล #XD #จ่ายปันผลเป็นหุ้น #ลงทุนหุ้น #ปันผลหุ้น
3ถูกใจ
1แชร์
537รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...