16 มี.ค. 2023 เวลา 11:49 • ไอที & แก็ดเจ็ต
การใช้อินเทอร์เน็ต (อินเทอร์เน็ต ไม่ใช่อินเตอร์เน็ต) มีองค์ประกอบ 2 อย่าง
1. Bandwidth เปรียบเหมือนถนน ยิ่งกว้างยิ่งดี Data วิ่งได้คล่อง
2. Data เปรียบเหมือนรถ ที่วิ่งบนถนน
ความสัมพันธ์กันระหว่างข้อ 1 และข้อ 2
ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล (Data transfer) มีหน่วยเป็น Mbps (Megabit Per Second) หรือ Gbps (Gigabit Per Second)
ปริมาณข้อมูล (Data) ยิ่งให้มามากก็ยิ่งดี มีหน่วยเป็น MB (Megabyte) หรือ GB (Gigabyte) (1 Byte = 16 bite) (1024 M = 1G)
ในการขายก็จะกำหนด Bandwidth ความกว้างของช่องสัญญาณตามที่ให้ เช่น 30 Mbps และอาจเปลี่ยนแปลงไปได้หากใช้ Data ถึงจำนวนที่กำหนด Bandwidth ก็จะแคบลง เช่น 512 Kbps
ปริมาณ Data ที่ให้ใช้ได้ อาจกำหนดแบบ unlimited หมายถึงให้ใช้ปริมาณข้อมูลไม่จำกัด หรือจำกัดการใช้ได้ไม่เกิน 10 GB เป็นต้น ส่วนที่เกินก็จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
หมายเหตุ ปัจจุบันผมใช้ อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เพียงเดือนละ 15 บาท ซึ่งจำกัดปริมาณข้อมูล (Data) เพียง 150 MB ใช้ทำ transaction ทางการเงินเป็นหลัก
โฆษณา