16 มี.ค. 2023 เวลา 12:52 • ไลฟ์สไตล์
ทุกข์น้อยลง ความสุขเพิ่มขึ้น ไม่ทุกข์เลย ก็เหลือแต่พื้นที่ของความสุขค่ะ
โฆษณา