16 มี.ค. 2023 เวลา 23:45 • การศึกษา
ประวัติศาสตร์ 》》
❌️ ทำข้อสอบเรียนมาอย่างไรควรตอบไปตามนั้นอย่าเพิ่งร้อนวิชาเดี๋ยวจะได้เรียนซ้ำ🤣..
□ถ้าคิดว่าที่เรียนมาไม่ตรงกับความจริงที่รู้มา》》แน่ใจหรือว่าที่รู้มาคือความจริง ? ?
ประวัติศาสตร์》》ความจริงในอดีตอาจจะไม่ใช่ความจริงวันนี้ และความจริงวันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ความจริงในอนาคต
🎯 นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะบันทึกจากการบอกเล่าหรือการค้นคว้าจากเรื่องที่ผ่านมาจนแทบจะหาเค้าโครงความจริงแท้ๆ(แท้)ไม่เจอ
ส่วนใหญ่มีความจริงอยู่ส่วนหนึ่งและเขียนตามความเชื่อของผู้เขียนอีกส่วนหนึ่ง....อยู่ที่ใครเป็นผู้เขียน ต้องศึกษาจากหลายๆแหล่งแล้วค่อยสรุป
โฆษณา