17 มี.ค. 2023 เวลา 00:13 • ความคิดเห็น
ไม่ถึงเกณฑ์ของผู้พิจารณา
1️⃣ ไม่มีบัติประชาชน
2️⃣ มีบุคคลในทะเบียนบ้านมีรายได้เกิน
3️⃣ อื่นๆฯลฯ
🎯 ส่วนพวกอยากจน (หน้าด้าน) รอบหลังผ่านเกณฑ์น้อยลง
1️⃣ มีลูกหลานเงินเดือนเป็นแสนก็อยากจน
2️⃣ อยู่บ้านหลังใหญ่ก็อยากจน
3️⃣ มีเงินฝากมีหุ้นก็อยากจน
บุคคลที่ยื่นขออยากจนแบบนี้มีประมาณห้าล้านคน
โฆษณา