17 มี.ค. 2023 เวลา 00:44 • ธุรกิจ
ถ้าเงินอยู่ในระบบทั้งหมด แบบไม่มีรูปแบบวัตถุให้จับต้อง ไม่มีเหรียญ ไม่มีกระดาษ แปลว่า เราไม่ได้เป็นเจ้าของเงินเลยสักบาท เพราะมันเป็นของธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่มีตัวเลขทางบัญชีของเรา
และถ้าวันใดที่ธนาคารนั้นมีปัญหา ตัวเลขทั้งหมดของเราจะถูกอายัด เบิกไม่ได้ เรียกว่า ธนาคารล้มเราก็ล้มไปพร้อมกับธนาคาร ไม่มีเงินติดตัวเลย เบิกไม่ได้ ถอนไม่ได้
ตัวอย่างก็มีให้เห็นในตอนนี้ ที่ธนาคารอเมริกาเจ๊ง ผลก็คือ ไม่มีใครรับผิดชอบเงินของเราได้ ของไทยแม้นรัฐบาลรับประกันเงินไม่เกิน 1ล้านบาท แต่ในทางปฏิบัติ เราอาจไม่ได้คืนสักบาท
ดังนั้นไร้เงินเต็มรูปแบบ คงไม่ได้ดีนัก ถือไว้กับตัว ชัวร์แน่นอนกว่า ว่าเป็นของเรา
โฆษณา