วงจรเงินสดคืออะไร ไว้บอกอะไร มาอ่านสรุปแบบเข้าใจง่ายๆ กัน
วงจรเงินสด (Cash Cycle) เป็นการดูสภาพคล่องของกิจการอย่างหนึ่ง
วงจรเงินสดเป็นการดูเงินสดว่า ตั้งแต่เอาเงินไปซื้อวัตถุดิบมา ทำของขาย ขายของได้ จนเก็บเงินได้จากลูกค้า ในวงจรนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่
ซึ่งวงจรเงินสดจะแบ่งเป็น 3 ช่วง
1. ช่วงระยะเวลาขายสินค้า
2. ช่วงระยะเวลาที่ได้รับเงินจากลูกหนี้การค้า คือ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
3. ช่วงระยะเวลาที่จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ที่เราไปรับของเขามาขาย คือ ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
วงจรเงินสดจะคิดจากระยะเวลาทั้ง 3 ช่วงนี้
วงจรเงินสด = ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย + ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย – ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
วงจรเงินสดจะมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละลักษณะธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ถ้ามีวงจรเงินสดนาน แสดงว่า ต้องมีเงินทุนหมันเวียนอยู่ในนี้นาน จะลงทุนใหม่ เปิดสาขาใหม่ก็ต้องใช้เงินสดมาหมุนนาน
ลองมาดูบริษัทที่ธุรกิจคล้ายกัน แต่การมีลักษณะการบริหารวงจรเงินสดนี้ต่างกัน
GLOBAL และ DOHOME ขายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ก่อสร้าง ตกแต่งบ้าน ทั้ง 2 บริษัทนี้ มีวงจรเงินสดยาว ซึ่งจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในนี้นาน
GLOBAL มีวงจรเงินสด 221.99 วัน และ DOHOME มีวงจรเงินสด 136.28 วัน ซึ่งทั้งคู่มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยนาน ซึ่งเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้วงจรเงินสดของทั้งคู่นาน
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของ GLOBAL 222.72 วัน ส่วนระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของ DOHOME 176.45 วัน
แต่จะเห็นว่า GLOBAL การซื้อของจากเจ้าหนี้การค้า และขายของให้ลูกหนี้การค้า เน้นเป็นเงินสด ระยะเวลาตรงนี้จึงสั้น เช่น การซื้อของปริมาณจากเจ้าหนี้การค้าและจ่ายเงินสด ทำให้ต้นทุนถูกกว่า อัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าได้
GLOBAL มัระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า 1.02 วัน และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 0.29 วัน
DOHOME การซื้อขายจะเน้นเป็นการให้เครดิต จะเห็นว่ามีระยะเวลาลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้านานกว่า
DOHOME ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า 57.85 วัน และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 17.68 วัน
อัตรากำไรขั้นต้นของ GLOBAL 26.1 % ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นของ DOHOME 15.6%
วงจรเงินสดที่ดีควรมีระยะเวลาที่สั้น เพราะมันเหมือนกับว่า มีเงินของเจ้าหนี้การค้ามาหมุนก่อนโดยที่ยังไม่ต้องจ่ายเงิน ขายสินค้าได้เร็ว และเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้เร็ว แต่ก็แล้วแต่ลักษณะธุรกิจนะ ดังนั้นการเทียบวงจรเงินสด ก็ควรเทียบกับลักษณะธุรกิจที่คล้ายกัน และที่สำคัญคือเทียบกับอดีตที่ผ่านมาของตัวกิจการนั้นเองด้วยนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ติดตามความรู้ทางการเงินแบบเข้าใจง่าย
ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
#หมอยุ่งอยากมีเวลา #วงจรเงินสด #งบการเงิน #หุ้น #สภาพคล่อง #วงจรเงินสดติดสบ #อัตราส่วนทางการเงิน #อ่านงบการเงิน #ดูงบการเงิน
4ถูกใจ
5แชร์
1.4Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...