17 มี.ค. 2023 เวลา 01:57 • ธุรกิจ
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องสร้างคนให้ไม่เหลื่อมล้ำกันในเรื่องของการศึกษาและคุณภาพชีวิตเพื่อ
ทุกคนจะเข้าถึงเทคโนโลยี่และเป็นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อที่จะได้พึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นค่ะ
โฆษณา