เปิดขายครั้งแรก 21 - 28 มีนาคม 2566
พิเศษเฉพาะช่วง IPO Front end fee 0.25%
B-DYNAMIC BOND เป็นกองทุนที่พร้อมหาทุกโอกาสลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก และ BBLAM ตั้งใจให้ยืดหยุ่นสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการลงทุน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/fixed-income-fund/b-dynamic-bond/17250
1
สามารถลงทุนผ่าน โมบายแบงก์กิ้ง จาก ธนาคารกรุงเทพ ได้ที่ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Save-And-Invest/Mutual-Funds
หรือผ่าน BF Fund Trading จาก BBLAM ได้ที่ https://www.bblam.co.th/asset/BFT/
หรือตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 or 0-2618-1000
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500
บจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส โทร. 0-2680-1234
บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร โทร. 0-2305-9449
บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี โทร. 0-2659-7000
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์โทร. 0-2949-1000
บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1
บจ.หลักทรัพย์ ไพน์ โซลูชั่น โทร. 0-2095-8999
บจ. หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2009-800
ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และ ความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน
8 ถูกใจ
2 แชร์
36.5K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 8
    โฆษณา