17 มี.ค. 2023 เวลา 17:05 • ธุรกิจ
คนที่ไม่มีโทรศัพท์ มีกี่คน
คนที่ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นมีกี่คน
คนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีกี่คน
ข้อดีของการมีเงินสด
ยามมีปัญหาเช่นน้ำท่วม
พายุ สงคราม
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้
เครือข่ายล่ม
อย่างดี ก็จะมีวิทยุ
คนที่อยู่ในป่า ทีวียังไม่มี
จะให้ใช้มือถือยังไง
คนที่เก็บเงินไว้ในมือถือ
เขาเก็บไว้เท่าที่จำเป็น
เขาใช้ atm โอนเงินร่วมด้วย
สำหรับคนที่ไม่ประมาท
ดูจากคนที่โดนหลอกโอนเงิน
คนที่มีประสบการณ์
เขาก็ต้องระมัดระวังมากขึ้น
แต่ข้อเสียของเงินสดก็มี
เช่นน้ำท่วม แผ่นดินไหว
พายุ ไฟไหม้ เงินก็ไปหมด
บางคนก็เอาเงินไปซ่อนจนปลวกแทะหมด
บางคนก็ขนเงินผ่านชายแดน
ควบคุมยาก
มีแต่ตัวเลข ตัวเงินอยู่ไหนไม่รู้
คนบอกว่าจน แต่นักวิชาการ
เห็นตัวเลข บอกว่ามี
โฆษณา