18 มี.ค. 2023 เวลา 23:57 • ความคิดเห็น
ธาตุ เพราะ ธาตุนี่แหละจะเป็นตัวดำเนินการก่อกำเนิดจักรวาล
โฆษณา