สสารได้ผ่านกระบวนการรวมตัวอัดและก็แตกตัวกระจ่ายเป็นวงกว้างเหลือประมาณอัดแตกตัวอัดแตกตัวไปเรื่อยๆๆๆๆ
1 ถูกใจ
69 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา