19 มี.ค. 2023 เวลา 02:21 • ความคิดเห็น
จิตอันบริสุทธิ์ และไร้เดียงสาของเราเอง มโนบุปพัง คมาธัมมา
โฆษณา