ในทางวิทยาศาสตร์เขาจะไม่ตอบคำถามนี้เพราะเป็นส่วนที่เราไม่มีข้อมูลใด ๆ จากการสังเกต การวัดใด ๆ จากเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ดังนั้นการตอบคำถามนี้จึงเป็นการตอบแบบคาดเดา จินตนาการ หรือแต่งเรื่องแบบนิยายซึ่งใครจะตอบอย่างไรก็ได้
หลักฐานที่วัดได้สังเกตได้ที่เก่าสุดไกลสุดในปัจจุบันจึงมีเพียง CMB(Cosmic Microwave Background) บางทีเรียก CMBR ตัว R สุดท้ายก็ Radiation ตัว CMBR นี้เขาวัดได้หลายอย่างเช่น อุณหภูมิ ระยะทาง การกระจาย ทิศทางที่มา
ที่เหลือเขาก็ใช้ความรู้ทางทฤษฎี เช่นทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ทฤษฎีสัมพันธภาพ ควอนตัมฟิสิกส์ ใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์จากพื้นฐานทฤษฎีทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ แต่การพิสูจน์ตรวจสอบจากการสังเกตการณ์หรือการทดลองใด ๆ ไม่สามารถมายืนยันความน่าเชื่อถือได้
ดังนั้นจึงไม่มีคำตอบใด ๆ ที่น่าเชื่อถือจริง ๆ ในทางวิทยาศาสตร์ โดยสรุปจากองค์ความรู้ที่มีปัจจุบันก็จะประมาณว่า จักรวาลอาจจะไม่มีจุดเริ่มต้น เวลาเป็นเพียงสมบัติ(properties)หนึ่งของสสาร ในยุคเริ่มต้นมันมีเพียงพลังงานสสารใด ๆ ยังไม่ก่อรูปขึ้นดังนั้นก็ยังไม่จำเป็นต้องมีเวลา เมื่อไม่มีคำว่าเวลาจึงไม่จำเป็นต้องคิดหาคำตอบว่าอะไรที่มีอยู่ก่อนเวลา
CMB ที่เราสังเกตการณ์ได้มีลักษณะพิเศษสำคัญคือ ..มันมาจากทุกทิศทาง มีลักษณะสม่ำเสมอเหมือนกันทุกทิศทาง การกระจายตัวของอุณหภูมิก็ไม่บ่งบอกว่าบริเวณใดมีลักษณะพิเศษกว่าจุดอื่น ๆ จึงบอกได้ว่าจักรวาลไม่มีจุดศูนย์กลาง ไม่มีขอบเขต ไม่มีจุดเริ่มต้น
นั่นคือสิ่งที่สรุปได้ในทางวิทยาศาสตร์ ที่เหลือจะเป็นเพียงปรัชญา ความเชื่อ ศาสนา เทพปกรณัม นิยาย ..ก็แล้วแต่ใครจะจินตนาการหรือสร้างเรื่องขึ้นมา
โฆษณา