คุณค่าในหัวใจ ~💖

มองเห็นความงามและพลังดี ๆ จากสิ่งรอบตัว ยิ่งบ่อยเท่าไร ยิ่งทำให้เราเป็นมิตรกับชีวิตมากขึ้น มันคือ “การให้คุณค่าในหัวใจ” เราเอง
หากฐานที่มั่นในหัวใจเรามั่นคง กระทั่งสิ่งร้าย เราก็ยังมองเห็นคุณค่า
แล้วแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังในการหล่อหลอมเราให้แกร่ง เก่ง กล้า และสง่างามกว่าเดิม ~😇
โฆษณา