หลุมดำมวลมหาสาร ที่สามารถดูดทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลก่อนหน้านั้น และในจุดที่แรงโน้มถ่วงเป็นอนันต์ ทำให้เกิดบิ๊กแบงกำเนิดจักรวาลใหม่ ในทางพุทธอาจนับเป็น 1 กัปล์ ฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าโลกของเราเกิดจากความน่าจะเป็นแบบสุ่มของจักรวาล ที่มีความเป็นไปได้น้อยมากๆ
22 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา