22 มี.ค. 2023 เวลา 07:57 • ความคิดเห็น
สุขอยู่ที่เรา ทุกข์อยู่ที่เรา จงให้มากกว่ารับ แค่นั้นเอง
โฆษณา