การตัดสินใจจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องเอาตัวเองเข้าแลกเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ใช่เป็นการทำไปโดยไม่มีเหตุผลรองรับ ไม่มีเหตุผลเรียกบ้า
ความกล้าหาญจะเกิดได้ เมื่อมีปัญญาและความสามารถในการไตร่ตรองสถานการณ์ แต่พบว่ามันไม่มีทางอื่นนอกจากเสียสละตนเองเข้าแบกรับความเสี่ยงนั้นไว้เพื่อหลีกเลี่ยงผลร้ายต่อผู้อื่น
1
1 ถูกใจ
126 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา