25 มี.ค. 2023 เวลา 06:59 • สิ่งแวดล้อม
* ศึกษาและทำความเข้าใจปัญหา
* วางกรอบเวลาที่จะแก้ปัญหา จะระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว อะไรก็ว่าไป
* กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติโดยมีกำหนดเวลาการวัดผลตามแผนงาน ไม่ใช่สั่งอย่างเดียวแต่ไม่เคยดูว่าได้ตามสั่งหรือมีปัญหาอะไรมั้ย
1
* ทุกฤดูกาลแห่งฝุ่น ( พย.- มีค ) นายกและบรรดาเจ้ากระทรวงรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องระดับนโยบายทั้งหลายจะต้องออกมาเดินถนนทุกสัปดาห์ เพื่อซึมซับและรับรู้สถานการณ์ด้วยตัวเองจริงๆ ไม่ใช่อยู่แต่ในห้องที่มีเครื่องฟอกอากาศ
1
* ถ้าไม่สามารถทำได้ตามแผนงาน ต้องยกระดับ ให้ผู้เกี่ยวข้องข้างต้นทุกคนมาอยู่ที่บ้านพักที่ไม่มีเครื่องฟอกอากาศที่จัดไว้ให้จนกว่าทุกอย่างจะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ส่วนตัวเชื่อว่า ตราบใดที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากการบริหารเรื่องฝุ่นที่ไม่มีความคืบหน้า สถานการณ์ก็จะยังเป็นแบบเดิม และน่าจะเลวร้ายลงเรื่อยๆ
1
แต่ถ้าผู้รับผิดชอบต้องเสี่ยงชีวิตกับฝุ่นเช่นเดียวกับประชาชนทุกคน เชื่อว่าทุกหนทางที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้จะออกมาเอง
1
ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ ขึ้นอยู่กับจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นค่ะ
โฆษณา