บ.เล็กมาก คุณภาพของลูกจ้าง คาดหวังมากก็ไม่ได้ ความร่วมมือร่วมใจจะหาได้จากคนที่เต็มใจทำงานเท่านั้น
12
1 ถูกใจ
77 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา