สังเกตศาสนาไหนที่คำสอนไม่ผิดเพี้ยนจากเดิมเลยหรือน้อย จะเป็นศาสนาที่มีผู้นำของรัฐคอยควบคุมหลักการสอน เช่น ศาสนายิว คริสต์ อิสลาม โปปของคริสเตียนมีอิทธิพลต่อหลักคำสอนเยอะมากในสมัยยุโรปกลางถึงขั้นที่ว่ามีอำนาจรองลงมาแค่จากกษัตริย์แค่นั้น ถ้าศาสนาอื่นๆที่โตมาแบบธรรมชาติ มันก็ไม่แปลกที่จะมีการวิวัฒนาการผสมกันำไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน
โฆษณา