ทรัพยากรน้ำ นับเป็นทรัพยากรสำคัญที่ช่วยในการหล่อเลี้ยงชีวิต ทั้งการอุปโภค และบริโภคของคนไทยมาช้านาน รวมไปถึงน้ำยังใช้ในการผลิตไฟฟ้า สร้างแสงสว่างให้คนไทยได้ใช้กัน... อ่านต่อ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา