26 มี.ค. 2023 เวลา 09:54 • ความคิดเห็น
ไม่เสมอไปค่ะ บางทีพยายามมากไปจนเรียกว่าหักโหม ก็อาจจะส่งผลเสียต่อตัวเรา หรือบางครั้งพยายามในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราจริงๆก็จะไม่มีความสุขค่ะ
โฆษณา