27 มี.ค. 2023 เวลา 02:58 • การศึกษา
ให้ดีที่สุดอยากให้มีกฎที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกำหนดกฎต่อนักเรียนเอง ผมมีความเห็นแบบนี้ กฎระเบียบแบบที่ผมต้องการคือกฎที่ส่งเสริมตัวนักเรียนไม่ใช่ต่อต้านตัวนักเรียนเช่นกฎทรงผม กฎที่ส่งเสริมคือกฎการทิ้งขยะให้ลงถังและการแยกขยะ
โฆษณา