27 มี.ค. 2023 เวลา 03:31 • การศึกษา
อยากให้การศึกษามันถูกหรือฟรีไปเลย มีการเรียนหลายรูปแบบ มีเรียนแบบออนไลน์ด้วย แล้วก็ดึงคนทุกวัยมาเรียน
โฆษณา