28 มี.ค. 2023 เวลา 11:27 • ปรัชญา
คำถามนี้สามารถตอบได้ดีกว่านี้
แต่ถ้าจำกัดเฉพาะ 2 ตัวเลือกนี้
ผมเลือกตอบว่า เวลา
เพราะเวลาคือโอกาส โอกาสที่คุณเป็นอิสระจากข้อกำหนดใดๆ เวลาช่วยฟื้นฟูร่างกาย เวลาช่วยให้ได้อยู่กับคนที่เรารัก เวลาช่วยเยียวยาความเจ็บปวด
เวลาคือโอกาสที่จะได้แก้ตัวและเริ่มต้นชีวิตใหม่
โฆษณา