ในสภาวะที่หลายอย่างผันผวนมาก ทั้งดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ตลาดหุ้นได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่าง SBL (Stock Borrowing and Lending) บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำกำไรได้ในช่วงภาวะตลาดขาลง หรือจะใช้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยเช่นกัน โดย
- นักลงทุนสามารถยืมหุ้นไปขายชอร์ตเพื่อสร้างกำไรหรือเพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือ
- สำหรับนักลงทุนที่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตก็สามารถเพิ่มผลตอบแทนได้โดยนำหุ้นมาให้ยืมได้เช่นกัน
โดยหากนักลงทุนประเมินแล้วว่าตลาดหุ้นอยู่ในช่วงสภาวะผันผวนหรือขาลง หรือหุ้นตัวไหนที่มีแนวโน้มว่าราคาจะลดลง ก็สามารถมายืมหุ้นจากบริษัทฯ ไปขายชอร์ตก่อนได้เลยในฐานะของ “ผู้ยืม” (Borrower) และรอซื้อหุ้นคืนเมื่อระดับราคาหุ้นลดลงตามที่ผู้ยืมคาดการณ์เพื่อนำหุ้นนั้นส่งมอบคืนให้แก่บริษัทฯ ซึ่งผู้ยืมสามารถป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทำกำไรจากส่วนต่างของราคาที่ขายชอร์ตกับราคาที่ซื้อคืน
ในขณะเดียวกัน “ผู้ให้ยืม” (Lender) หากมีหุ้นอยู่ในพอร์ตอยู่แล้ว สามารถนำหุ้นมาให้ยืมได้เพื่อรับผลตอบแทนตามข้อตกลงกับบริษัทฯ รวมถึงยังได้รับสิทธิต่างๆ ได้ตามปกติรวมถึงเงินปันผลเช่นกัน เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นถือหุ้นในระยะยาว
ทั้งนี้ SBL ยังมีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือ เนื่องจากหลักทรัพย์ที่สามารถยืมและให้ยืมได้ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 100 หน่วยลงทุนในกองทุนรวม ETF หลักทรัพย์อ้างอิงของกองทุนรวม ETF และหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ยืมหรือขอยืมเพื่อการขายชอร์ตเท่านั้น จึงทำให้มั่นใจให้ทั้งกับผู้ยืม (Borrower) และผู้ให้ยืม (Lender)
สำหรับ SBL เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ที่เราถืออยู่ โดยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ทั้งในตลาดที่บวก หรือลบ ในอัตราที่แน่นอนนั่นคือ 3% ต่อปี จากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ถูกยืม พูดให้ง่ายขึ้นไปอีกก็คือ SBL คือการที่เราเอาหุ้นของเรามาให้คนอื่นยืมเทรดผ่านระบบของโบรกเกอร์ เราจะได้ค่าธรรมเนียมในกรณีที่มีคนยืมเทรดนั่นเอง เรายังสามารถขายหุ้นได้ และยังได้สิทธิประโยชน์เช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นปันผล หรือสิทธิในการเข้าประชุม
ในส่วนของคนยืมนั้น ก็จะได้ประโยชน์ในการที่สามารถยืมหุ้นไปเก็งกำไรในระยะสั้น เพื่อเก็งกำไรในตลาดขาลง ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ค่อนข้างดี โดยมีค่าธรรมเนียมการยืมอยู่ที่ 5.5% (ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ)
"การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน"
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Customer Support โทร 02-205-7111
หรือติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
เปิดบัญชี SBL ได้ทันที สำหรับนักลงทุนที่มีบัญชีกับบล.พาย อยู่แล้ว http://bit.ly/3Jljx9R
กรณีต้องการเปิดบัญชีกับ บล.พาย https://bit.ly/3OJ5NXQ
👉 ช่องทางการติดตาม Pi Securities
• Tel : 02-205-7000
• Facebook : https://bit.ly/38ZpLhq
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา