30 มี.ค. 2023 เวลา 02:24
“จับตามองปัญหามลภาวะไนโตรเจนตามชายฝั่ง”
ระบบนิเวศชายฝั่งเขตร้อนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก และยังได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์มากที่สุด นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ควรมีการจัดการผลกระทบของน้ำเสียที่ไหลลงสู่ทะเล โดยเฉพาะอย่าง... อ่านต่อ
โฆษณา