31 มี.ค. 2023 เวลา 00:00 • การศึกษา

เนื้อหาสาระ วิชาสังคม

cr line openchat ที่มีคุณแม่ใจดีลูกสอบติดแล้วเอามาแบ่งปัน
อันนี้ประวัติศาสตร์
หัวข้อวิชาสังคมสำหรับติวลูกเอง cr. คุณแม่ห้องปทุมวันท่านหนึ่ง
ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู) - ประวัติ ศาสดา หลัก เปรียบเทียบ
ประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ อาณาจักรโบราณ สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ ถึง ปัจจุบัน (เหตุการณ์หลัก งานหลัก ของ k ที่สำคัญ วิวัฒนาการต่างๆ ความสัมพันธ์กับ ตปท)
เศรษฐศาสตร์ - อันนี้ง่ายสุดค่ะควรเต็ม
Asean เพิ่งเรียน ป.6 เทอม 2 ควรเก็บเต็ม
หน้าที่พลเมือง กฎหมายเบื้องต้น
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย อิทธิพลลมต่างๆ เทือกเขา แม่น้ำที่เป็นพรมแดนธรรมชาติ แอ่งหลุม พืชพันธุ์อะไรพวกนี้
ที่สุดในโลก
เนื้อหาสาระวิชาสังคม by น้องที่สอบเข้าปทุมวันได้ ปี 67
มีคนแจกมาใน line group
โฆษณา