31 มี.ค. 2023 เวลา 06:44 • ความคิดเห็น
"เราทุกคนมีเวลาจำกัด"
ความตายอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่เราคิด
นับแต่เราเกิด
ความตายตามติดเราเหมือนเงาตามตัว
เราไม่มีทางรู้เลยว่า
เราเหลือเวลาในชีวิตอีกเท่าไหร่
เมื่อไหร่จะเป็นวันสุดท้ายในชีวิต
ถ้าเข้าใจความจริงข้อนี้
เราจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท
ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
เราจะเลือกทำสิ่งต่างๆตามลำดับความสำคัญเสมอ
เราจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
เราจะเห็นความสำคัญ เห็นคุณค่าของเวลา
เพราะเราไม่รู้ว่า
" พรุ่งนี้ " กับ "ชาติหน้า"
อะไรจะมาถึงก่อนกันค่ะ
โฆษณา