31 มี.ค. 2023 เวลา 16:38 • ธุรกิจ
ต้องศึกษาดูว่า เราถนัดอะไร และในตลาดต้องการอะไร ที่ใกล้เคียงในสิ่งที่เราถนัด ต่อมาเริ่มพิจารณาดูว่า ทุนเรามีเท่าไร เริ่มจากการเรียนรู้ควบคู่กับการลองผิดลองถูก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ปัจจุบันมี แพลตฟอร์มหลายแห่ง ให้เราเป็นตัวกลางในการทำการตลาดและต่อพัฒนาไปจนเกิดความเชี่ยวชาญ และหาตำรารอบตัวทั้งจากสังคมโซเชียลและจากประสบการณ์ทางอ้อม เข้าสมาคมและคลุกคลีกับชมรม สมาคม และคนที่ประสบผลสำเร็จ ศึกษาศาสตร์ในแขนงต่างๆที่เราสัมพันธ์ด้วย เก็บเงินไว้ คิดให้ดีก่อนการลงทุน ก่อนจะเปิดบริษัท
ติดต่อกันทางไลน์ และโทรปรึกษาได้
คุณ ไพบูลย์ เจมส์ 0854441100
โฆษณา