เราไม่คิดเรื่อง พรของสวรรค์ แต่เราเชื่อว่าคนเรามีความแตกต่างกัน บางคนเกิดมาพร้อมกับโรคต่างๆ บางคนเกิดมาพร้อมสมองที่ควบคุมการทำงานในร่างกายไม่ดี บางคนหัวใจไม่ดี สูงต่ำดำขาว บางคนมีลักษณะทางร่างกายดีเหมาะกับทำบางเรื่องแต่อีกคนทำได้ไม่ดีเท่าหรือต้องใช้การฝึกฝน พลังตัวช่วยมากกว่า
โฆษณา