2 เม.ย. 2023 เวลา 08:27 • ไลฟ์สไตล์
อยู่ในบ้านซึ่งมีลักษณะคล้ายถ้ำ ด้วยทั้งลึก ฝ้าสูง มีสามชั้น และใช้หินทั้งหมด ช่วงร้อนสุดของวัน ชั้นหนึ่งจึงอุณหภูมิต่ำกว่านอกบ้านราว 5°-7° C
โฆษณา