เหมือนเดิม ถึงแม้จะย้ายหน่วยเลือกตั้ง ไปมาเกือบทุกครั้ง
กาบัตร2ใบ แบบเดิม ๆ ไม่เลือกใครเหมือนเดิม
โฆษณา