3 เม.ย. 2023 เวลา 01:42 • ความคิดเห็น
สาเหตุหลักๆ เราว่ามี 4 ข้อ
1.ออกเพราะค่าตอบแทนน้อย ที่ใหม่หรือมีแหล่งรายได้ใหม่ที่ให้ค่าตอบแทนมากกว่า
2.บรรยากาฟสในการทำงาน toxic
3.งานไม่ตอบโจทย์ชีวิต อยู่แล้วเบื่อ ไม่ท้าทาย
4.งานอยู่ห่างไกลคนที่เรารัก ต้องอยู่ไกลครอบครัว
โฆษณา