3 เม.ย. 2023 เวลา 13:29 • ความคิดเห็น
สังคมที่คู่นอนหาง่าย
ชีวิตคู่ไม่มีความหมาย
การเลิกกันเป็นเรื่องธรรมดา
การนอกใจเป็นเรื่องปกติ
เมื่อท้องก่อนแต่ง ก็ทำให้เป็นเรื่องน่ายินดี
โฆษณา