4 เม.ย. 2023 เวลา 00:24 • ความคิดเห็น
เมื่อสิ่งต่างๆสะสมมามากจนถึงระดับจุดอิ่มตัวครับ
(ซึ่งจุดอิ่มตัวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนั่นเอง)
โฆษณา