4 เม.ย. 2023 เวลา 11:15 • ความคิดเห็น
สิ่งทีทำอยู่ไม่รู้จะทำไปทำไม ทำไปเพื่ออะไร
แต่ก็รอให้มีที่ใหม่ก่อนนะครับ 🥲
โฆษณา