ถ้ายอมรับเหล่านี้ได้ ชีวิตน่าจะเบา
🔹 ยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็น
🔹 ยอมรับตำหนิของตัวเอง
🔹 ยอมรับคนอื่นแบบที่เขาเป็น
🔹 ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น
🔹 ยอมรับว่าเราไม่เก่งทุกเรื่อง
🔹 ยอมรับว่าเราควบคุม​ทุกสิ่งไม่ได้
🔹 ยอมรับว่าโลกก็หมุนไปของมัน
🔹 ยอมรับว่าเราไม่สลักสำคัญ​อะไร
🔹 ยอมรับว่าเราย่อมผิดหวังเป็นธรรมดา
🔹 ยอมรับว่าปัญหา​เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
🔹 ยอมรับว่าชีวิตมีสุขก็ต้องมีทุกข์
🔹 ยอมรับความธรรมดา
🔹 ยอมรับความจริง
ยอมรับไม่ใช่ยอมแพ้
หากคือไม่เปลืองแรงฝืนเรื่องที่ฝืนไม่ได้
เก็บแรงไว้ทำในสิ่งที่ทำได้
ทำเท่าที่ทำได้ เพื่อผลที่เป็นไปได้
ยอมรับศักยภาพตัวเอง
ยอมรับเงื่อนไขของชีวิต
ไม่ยอมแพ้ แต่ไม่ท้อให้เปลืองแรง
ทำเต็มที่สุดฝีมือ
แล้วยอมรับผลที่เกิด
ปล่อยวางผล ใจเบา
แล้วเริ่มใหม่
ด้วยใจที่ไม่ถูกฉุดไว้กับเรื่องเดิม
  • 1
โฆษณา