ความคิดของตัวเองค่ะ เช่นการใส่ใจในเรื่องที่อยู่นอกเหนือความควบคุมและไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ความชอบเผือกก็มีส่วนที่ทำให้ทุกข์ได้เช่นกันเพราะในกรณีนี้เราก็จะพยายามช่วยด้วยความเห็นใจฝ่ายนึง ในขณะเดียวกันเราก็จะโมโหอีกคน ถ้าความรู้สึกนี้มีมากพอก็จะยื่นมือเข้าไปทั้งที่ไม่จำเป็น เดี๋ยวนี้ความทุกข์หายไป 80% ตอนนี้กำไรชีวิตมากๆค่ะ
58 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา