สาเหตุที่เจอความทุกข์ เพราะคุณไม่เจอความสุข
และสาเหตุที่เจอความสุข เพราะคุณไม่เจอความทุกข์
1 ถูกใจ
69 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา