5 เม.ย. 2023 เวลา 09:44 • สุขภาพ

ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือโรค NCDs มีความเสี่ยงสูงจากฮีทสโตรก

โฆษณา