น่าจะเรื่องของ digital twin ครับ
ต่อยอดจากระบบ scala ได้ด้วย
ถ้าที่โรงงานมีใช้อยู่แล้ว
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา