++10 ข้อคิด เลิกผูกใจก็ไม่ผูกทุกข์(ลองทำดู)++
1. ยอมรับความชั่วร้ายของตนตามจริง
หาทางแก้ไข ให้ทุเลาเบาบาง
2.เวลาที่โกรธเกินไปดีใจเกินไป
ไม่ควรคิด ไม่ควรพูด ไม่ควรทำอะไร
3. สร้างช่องว่าง ระหว่างตัวเรากับสถานการณ์
อย่าทำตามความเคยชิน
อย่าโต้ตอบตามความเคยชิน
4. มีเวลาอยู่กับความเงียบและตนเองทุกวัน
วางความคิดวุ่นวาย
แล้วนั่งนิ่งๆเพื่อสื่อสารกับตนเอง
5. ฝึกทำอะไรทีละอย่าง
มีสมาธิตั้งมั่นกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
6. ฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะ
(ตัวทำอะไรให้ใจคิดถึงเรื่องนั้น
กายใจต้องอยู่ร่วมกันเสมอ)
7. อย่าเอาแต่ดีกับคนไกลตัว
แล้วทะเลาะกับคนในครอบครัว
ให้ใช้คนในครอบครัวเป็นเครื่องมือ
ฝึกฝนจิตใจของตนเอง
ฝึกเมตตากรุณาเข้าใจ และให้อภัยคนใกล้ชิด
8. ถ้าหงุดหงิด เหงา เศร้า โกรธ
มีสติรู้สึกตัวให้เร็ว อย่าแช่ตนเองไว้
ในความรู้สึกเหล่านั้นนาน
สลัดความคิดอกุศลทิ้งไป
แล้ววางใจไว้ในความคิดเชิงบวกเสมอ
9. เมตตา แบ่งปัน ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น
ทำจิตใจให้สงบเบิกบาน
สิ่งเหล่านี้คือการสะสมอริยทรัพย์
10. จงฝึกตนให้เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวง
อย่าเอาใจไปยึดมั่น งมงาย
ผูกพันกับใคร หรือสิ่งใดเกินขอบเขต
ให้มีสติระลึกรู้ไว้เสมอ
ว่า ความเปลี่ยนแปลง เกิดดับ
เป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกผู้ทุกนาม
- พศิน อินทรวงค์
56 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา