8 เม.ย. 2023 เวลา 11:38 • ไลฟ์สไตล์
อิตาลี

ไข่ช็อกโกแลต คือ สัญลักษณ์อะไร?

ช่วงนี้ถ้าทุกคนมาเที่ยวยุโรปแล้วเดินไปซื้อของตามซุปเปอร์มาร์เก็ต ก็จะเห็นไข่วางขายไปทั่ว เพราะว่าช่วงนี้ในฤดูใบไม้ผลิ เป็นเทศกาลอีสเตอร์ (Ester) ภาษาอิตาลีคือ Pasqua อ่านว่า "ปาสคูอา" ของชาวศาสนาคริสต์
ปีนี้วันอีสเตอร์ ตรงกับวันที่ 9 เมษายน ในตอนเช้าชาวคริสต์ที่อิตาลี ก็จะเข้าโบสถ์ จากนั้นก็จะร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวใหญ่ เหมือนกับวันคริสต์มาส และก็จะให้ไข่ช็อกโกแลตเป็นของขวัญ ซึ่งใช้แทนสัญลักษณ์ ของสิ่งมีชีวิตที่กำลังจะเกิดใหม่ หรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่นั่นเอง
วันอีสเตอร์ คือ วันสำคัญของชาวคริสต์ทั่วโลก โดยเป็นวันเฉลิมฉลองการที่พระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์ ซึ่งตามประวัติของศาสนาคริสต์เล่าว่า พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของมนุษย์ในวันศุกร์ ที่เรียกกันว่า "Good Friday" และต่อมาอีก 3 วัน พระองค์ทรงคืนพระชนม์ชีพอีกครั้งในวันอาทิตย์ ซึ่งก็คือวันอีสเตอร์ หรือ "Easter Sunday"
โฆษณา