9 เม.ย. 2023 เวลา 06:43 • คริปโทเคอร์เรนซี
โปรแกรม MT4 และ MT5 เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศที่เรารู้จักกันคือ ตลาด Forex ซึ่งเงินที่ซื้อขายกันได้นั้นจะต้องเป็นเงินตราที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆกัน เราจะเรียกว่า เงินสด หรือ เงิน Fiat
การจะใช้โปรแกรมทั้งสองได้นั้น จำเป็นต้องมีการสมัครผ่านตัวแทนหรือผู้ตรวจสอบคุณสมบัติให้การรับรอง ซึ่งเราเรียกว่า โบรกเกอร์ กันก่อน
ส่วนคริปโตนั้น เป็นเงินตราในรูปแบบดิจิตอล เราไม่สามารถจับต้องได้ รัฐบาลไม่ได้เป็นผู้ออกหรือผลิตขึ้นมา
การจะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคริปโตกันได้ สามารถทำได้โดยติดต่อแลกเปลี่ยนกันเองระหว่างบุคคล หรือซื้อขายผ่านทางแพลตฟอร์มที่ให้บริการ
โฆษณา